ลงทุนซื้อบ้าน คอนโด ต้องวางแผนค่าใช้จ่าย ณ วันโอน ค่าธรรมเนียมการโอน ภาษีโอนมีอะไรบ้าง อัพเดท ภาษี 2565

คิดลงทุนจะซื้อบ้าน คอนโดทั้งที ไม่เพียงแค่เตรียมเงินดาวน์ หรือ เงินกู้บ้าน เพียงส่วนเดียว จำเป็นต้องวางแผนเตรียมเงินสำหรับค่าใช้จ่ายอย่างอื่น จิปาถะ เช่นค่าตรวจบ้านโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆ ณ วัน โอน ดยส่วนนี้จะขึ้นอยู่ว่าผุ้ขายและผุ้ซื้อตกลงกันอย่างไร ว่าใครรับผิดชอบกี่ %ส่วนใหญ่จะคิด 50-50 ค่าโอน หรือ ค่าโอนคนละครึ่ง

5 ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมในการโอน บ้าน คอนโด ทาวน์โฮม

1.ค่าธรรมเนียมการโอน 

โดยทั่วไป คิด 2% ของราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือราคาที่ขาย ผู้ขายและผู้ซื้อจะตกลงกันว่าจะแบ่งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอย่างไร เช่น แบ่งคนละครึ่ง หรือผู้ขายรับผิดชอบทั้งหมด 

ณ ปัจจุบัน ที่รัฐบาลต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจ จะออกนโยบาย ค่าโอนคิดเพียง 0.01% สำหรับบ้าน คอนโดมูลค่าไม่เกิน 3 ล้านบาท ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะ 

2.ค่าจดจำนอง

คิดเป็น 1% ของมูลค่าที่จำนองหรือยอดเงินกู้ทั้งหมด สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท วึ่งเป็นค่าใช้จ่ายของผู้กู้กับธนาคาร ถ้าวื้อบ้านด้วยเงินสด ไม่จำเป้นต้องเสียส่วนนี้

3.ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ 

คิดเป็น 3.3% ของราคาซื้อขาย กรณีผู้ขายเป็นเจ้าของบ้านหรือซื้อบ้านโครงการใหม่ถือครองไม่เกิน 5 ปี แต่หากเกิน 5 ปี หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเกิน 1 ปี ผู้ขาย ไม่ต้องจ่ายค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ แต่จะต้องจ่ายค่าอากรสแตมป์

4.ค่าอากรแสตมป์

คิดเป็นร้อยละ 0.5% ของราคาซื้อขาย แต่ต้องไม่ต่ำกว่าราคาประเมินที่ดินหรือตัวสินทรัพย์ หากต่ำกว่าให้ใช้ราคาประเมินมาคำนวณแทน และถ้าผู้ขายเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแล้ว ไม่จำเป็นต้องเสียค่าอากรแสตป์อีก

5.ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด.)

ผุ้ขายที่เป้นบุคคลธรรมดา ต้องเสียภาษีโดยปกติ รายได้จากที่ขายอสังหาจึงถือว่าเป็นรายได้อีกทาง ภาษีส่วนนี้จะถูกหัก ณ ที่จ่าย โดยคิดตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากรแบบขั้นบันได โดยจำนวนที่ต้องจ่ายจะขึ้นอยู่กับ ปีที่ถือครองทรัพย์สิน อิงจากราคาประเมิน

แจกแจงค่าใช้จ่าย รับผิดชอบโดยผู้ขาย และผู้ซื้อ

ผู้ขายผู้ซื้อ
1. ค่าธรรมเนียมการโอน 2% หรือ 0.01% (จ่ายคนละครึ่งกับผู้ซื้อ หรือผู้ขายรับผิดชอบทั้งหมด)1. ค่าธรรมเนียมการโอน 2% หรือ 0.01% (จ่ายคนละครึ่งกับผู้ซื้อ หรือผู้ขายรับผิดชอบทั้งหมด)
2. ค่าอากรสแตมป์ 0.5%2. ค่าจดจำนอง 1% หรือไม่เกิน 2 แสนบาท
3. ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แบบขั้นบันได ขึ้นกับจำนวนปีที่ถือครอง
4. ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3%

ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดการเสียเปรียบของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จำเป้นต้อง ตกลงค่าใช้จ่ายให้ชัดเจนก่อนการโอน ระบุให้ชัดเจนในสัญญา มิฉะนั้นจะทำให้เกิดความสับสน และคำนวนค่าใช้จ่ายที่ผิดพลาด 

Leave a Replay

About Me

ชอบที่จะแบ่งปันความรู้ ในเรื่องที่สนใจโดยเฉพาะ เรื่อง ลงทุน ธุรกิจ เทคโนโลยี หรือหลักแนวคิด mindset ที่สอดแทรกในเนื้อหา  และไม่พลาดที่จะอัพเดทรู้ใหม่ๆ ข่าวสาร และช่องทางการลงทุน อัพเดทให้ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ

Recent Posts

Sign up for our Newsletter