วิธีคำนวณดอกเบี้ยกู้บ้าน effective rate ในสูตร Excel

.

ดอกเบี้ยเงินกู้นั้นสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

  1. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่ (Fixed Rate) คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ทางผู้ให้กู้กำหนดไว้ตายตัวและจะไม่มีการปรับอีกตลอดอายุการทำสัญญาหรือช่วงเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ ส่วนใหญ่เป็นดอกเบี้ยกู้ซื้อรถยนต์ เช่น ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 5 ต่อปีมีระยะเวลาในการผ่อนชำระคืน 6 ปี นั่นคือภายใน 6 ปีนี้เราเสียภาษีในร้อยละ 5 ไปตลอด
  2. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบลอยตัว (Floating Rate) จะมีดอกเบี้ยเงินกู้ที่เปลี่ยนแปลงไปตามการลงทุนของผู้ให้กู้ ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนหรือผลกำไรก็ตาม ทางผู้ให้กู้ก็จะประกาศออกมาเป็นระยะโดยใช้ค่าหรือตัวย่อต่างๆ เช่น MLR, MOR, MRR เป็นต้น

โดยทั่วไป ธนาคารจะใช้ MRR (Minimum Retail Rate) คือ อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อที่อยู่อาศัย เป็นดอกเบี้ยที่ใช้กับคนทั่วๆ ไป ที่ทำงานประจำ ที่มีประวัติการชำระเงินดีแต่มีความเสี่ยงในการชำระเงินอยู่บ้างนั่นเอง

.

ดอกเบี้ยที่ต้องชำระงวดนั้น = (เงินต้น x อัตราดอกเบี้ย x จำนวนวันในงวด) / 365 หรือ 366 (วันต่อปี)

ตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ยในโปรแกรม Excel 

.

.

  • เงินต้นกู้ซื้อบ้าน 2,393,551 บาท ในช่วงปลายเดือนพ.ค.
  • ดอกเบี้ย 1.99% ต่อปี  2 ปีแรก
  • จำนวนงวด 360 งวด หรือ 30 ปี
  • ค่างวดต่อเดือน 6,100 บาท 
  • จำนวนวันในงวด 30 หรือ 31 วัน

.

*ตัวอย่างนี้เป็นเพียงแนวทาง หลักการ การตั้งสูตรใน excel เบื้องต้นเพราะในแต่ช่วงเวลา ดอกเบี้ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการชำระค่าเบี้ยที่ไม่เท่ากัน

.

ดอกเบี้ยต่องวด =  2,393,551 x 1.99% (ต่อปี) x 30 (วัน) / 365 = 3,914.93
เงินต้นที่ต้องจ่ายในงวดนั้น =6,100 – 3,914.93  = 2,185.07
เงินต้นคงเหลือ = 2,393,551 – 2,185.07= 2,391,366

(ทำตามขั้นตอนนี้ซ้ำไปเรื่อยๆ ในเดือนถัดไป โดย เงินต้นคงเหลือเอาไปคำนวณดอกเบี้ยในงวดถัดไป)

.

จะเห็นได้ว่าถ้าเราต้องการให้เงินต้นเหลือน้อยลง สามารถทำได้หลายวิธี เช่นจ่ายค่างวดเพิ่มขึ้น เพราะ ค่าใช้จ่ายที่เอาไปจ่ายดอกเบี้ยค่อนข้างเยอะ เหลือหักสำหรับจ่ายต้นเพียงไม่เท่าไร รวมถึงการโปะเงินก้อน หรือ รีไฟแนนซืเพื่อลดดอกเบี้ยก็สามารถช่วยให้การผ่อนต่องวดลดลง

Leave a Replay

About Me

ชอบที่จะแบ่งปันความรู้ ในเรื่องที่สนใจโดยเฉพาะ เรื่อง ลงทุน ธุรกิจ เทคโนโลยี หรือหลักแนวคิด mindset ที่สอดแทรกในเนื้อหา  และไม่พลาดที่จะอัพเดทรู้ใหม่ๆ ข่าวสาร และช่องทางการลงทุน อัพเดทให้ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ

Recent Posts

Sign up for our Newsletter