วิเคราะห์หุ้น ถูก หรือ แพง วิเคราะห์ก่อนลงทุนซื้อ ด้วยวิธีการคิดลดเงินปันผล DDM -Dividend Discount Model

.

ก่อนตัดสินใจลงทุนซื้อหุ้น ว่าจะลงทุนหุ้นอะไรดี นักลงทุนที่ต้องการทำกำไรจากการลงทุนมักจะต้องวิเคราะห์จากปัจจัยหลายอย่าง หนึ่งในนั้นที่ขาดไม่ได้คือการวิเคราะห์ราคาหุ้น หรือมูลค่าของหุ้น ว่าถูกหรือแพงเกินไปในขณะนั้นเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบ และวางแผนได้อย่างมั่นใจก่อนลงทุน

วันนี้เราจะมาพูดถึง การวิเคราะห์หุ้นด้วยวิธีการคิดลดเงินปันผล DDM -Dividend Discount Model ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน ง่ายและไม่ซับซ้อน

.

ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคา หรือ มูลค่าของหุ้น-P ( ราคาที่เหมาะสม )

1.เงินปันผลในปีนั้นๆ (Dividend)-Div

2.ดอกเบี้ยหรือผลตอบแทน (Discount Rate)- r

3.ราคาหุ้นที่จะขายในตลาดในปีที่ n (Selling Price)- Pn

.

ในการวิเคราะห์และประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธี DDM นี้ เราอาจจะแบ่งแนวทางประเมินมูลค่าหุ้นออกเป็น 2 แนวทาง ได้แก่

1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นกำหนดระยะเวลาที่ต้องการถือหุ้นไว้ 

กรณีผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลในแต่ละปีตลอดระยะเวลาการถือหุ้น และผลตอบแทนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้น โดยสามารถคำนวณได้จากสมการดังนี้

.

.

 ตัวอย่างการคำนวณใน Excel

ตัวอย่าง : เงินปันผลที่จะจ่ายในปีหน้า คือ 0.58 บาท ราคาที่คาดว่าจะขายในปีหน้าคือ 27 บาท และอัตราผลตอบแทนต่อปีอยู่ที่ 9% ต่อปี ดังนั้นสามารถใช้สูตรดังกล่าวมาคำนวณในexcelได้ ดังนี้

.

.

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้กำหนดระยะเวลาการถือหุ้นไว้เป็นที่แน่นอน

ในกรณีนี้ ราคาหุ้นที่เหมาะสมสามารถคำนวณได้ด้วยสมการดังต่อไปนี้

.

.

ตัวอย่างการคำนวณใน Excel

ตัวอย่าง : ภายในระยะเวลา 5 ปี คาดว่าราคาหุ้นจะอยู่ที่ 40 บาท โดยอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย อยู่ที่10%ต่อปี ไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นสามารถคำนวณผลตอบแทนจาก เงินปันผลรายปี ดังตารางด้านล่าง

.

.

ถ้าราคาที่คำนวณได้จากสมการมีค่าสูงกว่า ราคาหุ้นในตลาด นักลงทุนมีแนวโน้มที่จะซื้อหุ้นตัวนั้น และสามารถทำกำไรได้ แต่ถ้ามูลค่าหุ้นตัวนั้นถูกคำนวนออกมา แล้วีค่าน้อยกว่าราคาในตลาดหุ้น นักลงทุนไม่ควรตัดสินใจลงทุนทันที ไม่ว่าอย่างไรก้ตามการลงทุนซื้อหุ้นควรคำนึงถึงปัจจัยอื่นร่วมด้วย

Leave a Replay

About Me

ชอบที่จะแบ่งปันความรู้ ในเรื่องที่สนใจโดยเฉพาะ เรื่อง ลงทุน ธุรกิจ เทคโนโลยี หรือหลักแนวคิด mindset ที่สอดแทรกในเนื้อหา  และไม่พลาดที่จะอัพเดทรู้ใหม่ๆ ข่าวสาร และช่องทางการลงทุน อัพเดทให้ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ

Recent Posts

Sign up for our Newsletter