เปรียบเทียบ Strategy vs Tactics : กลยุทธ์ และ ชั้นเชิง ในด้านการตลาดความแตกต่าง ที่หลายคนสับสน

ในส่วนนี้เราจะมาพูดถึงความคล้ายของ 2 คำที่หลายคนสับสนเวลาเอาไปใช้ แต่ที่จริงแล้ว ใจความของ 2 คำนี้มีหลักการคิดที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง เพราะ การนำเอาไปปรับใช้กับสถานการณ์ต่างๆ การวางแผนองค์กร หรือ การลงทุนทำธุรกิจส่วนตัวย่อมต้อง แยกความเข้าใจออกจากกันเพื่อการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ

วันนี้จึงอยากจะนำ concept หรือ กลักการคิดที่สำคัญ ให้เห็นถึงความแตกต่างมาให้ดูกันค่ะ

กลยุทธ์ Strategyชั้นเชิง Tactics
ขอบเขตการวางแผนใช้วางแผนเพื่อบรรลุเป้าหมายในระยะยาว เน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายหลัก มากกว่า 1-2 ปีวางแผนเพื่อบรรลุเป้าหมายในระยะสั้น ช่วงเวลาหนึ่ง เช่น 6 เดือน 1 ปี
การตั้งเป้าหมายตั้งเป้าหมายหลักชัดเจน ในด้านการเงิน และ ด้านที่ไม่เกี่ยวกับการเงินเป้าหมายเน้นไปที่ตัวสินค้าหรือบริการ ทำอย่างไรให้ขายได้ ในช่วงเวลานั้นๆ มีความยืดหยุ่นมากกว่า
หลักการสำคัญSTP
1.การแบ่งกลุ่มทางการตลาด Segmentation
2.กลุ่มเป้าหมาย Targeting
3.การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ Positioning
4P
1.สินค้า Product
2.ราคา Price
3.ช่องทางการขาย Place
4.การสื่อสาร โปรโมชั่น Promotion
คำอธิบายเข้าใจว่าลูกค้าเราเป็นใคร โดยการแบ่ง Market segmentation ว่าลูกค้าเราต้องการอะไร นิสัยอย่างไร ที่จะดึงเขามาเป็นลูกค้าหลักเรา ส่วนต่อมาคือ Targeting หรือการตั้งเป้าหมายลูกค้า ต้อง ลงลึกจากส่วนก่อนหน้าเข้าไปอีกว่าลูกค้าที่เราที่เราตั้งเป้าเอาไว้ เราจะมีวิธีการอย่างไร ที่จะวัด ที่จะเข้าถึง หรือ จับจุดถึงความต้องการของคนเหล่านี้ได้ ส่วนสุดท้ายคือ การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ Positioning หรือการมองตัวเองจากมุมมองภายนอกว่าสินค้า หรือ แบรนด์เราอยู่จุดไหนของตลาด มีอะไรที่แตกต่าง จุดขาย ข้อได้เปรียบต่างๆ รวมถึง brand Mantra หรือคล้ายๆ สโลแกนที่เราต้องการจะสื่อถึงความเป้นตัวตน ภาพลักษณ์ของแบรนด์แต่ละส่วนจะต้อง ลงลึกถึงกิจกรรมที่เราวางแผนเพื่อที่จะใช้กับธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม สามารถทำได้จริง เช่น การตั้งราคาเราจะตั้งราคาแตกต่างกันอย่างไร ถ้ามีส่วนลด เราจะต้องลดให้เท่าไร จุด คุ้มทุนอยู่ที่เท่าไร และการสื่อสารกับลูกค้าเราจะสื่อสารด้วยประโยคอะไร ใครเป็นคนนำเสนอแบรนด์ และมีวิธีการโปรโมทเพื่อเข้าถึงลูกค้าอย่างไร

บทสรุป

การวางแผนด้านกลยุทธ์ จำเป็นที่จะต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างและมองการณ์ไกลมากกว่าที่จะมองแค่เพื่อเอาชนะคู่แข่งในระยะสั้น เพราะฉะนั้นการวางแผนกลยุทธ์จึงจำเป็นอย่างมากในเชิงการวางแผน การวิเคราะห์ ควบคู่ในด้านการลงทุน ทำธุกิจหรือ โดยเฉพาะในเรื่องการตลาด จำเป็นต้องตั้งเป้าหมายที่จำเป็นต่อธุรกิจอย่างยั่งยืนในทุกๆด้าน เช่นการเป็นเจ้าตลาด รวมถึงการบรรลุเป้าหมายในเรื่องของการเงิน ระยะยาวเพื่อใช้ในการลงทุนในอนาคต

ซึ่งจะต่างกับในส่วนของคำว่าชั้นเชิง เพราะ วิธีการคิดจะต่างกัน ไม่ได้มุ่งเน้นไปในระยะยาว เน้นความยืดหยุ่นในการวางแผนเพื่อเข้ากับสถานการณ์ เทรนด์ หรือทำเพื่อเอาชนะใจลูกค้า และมีการปรับให้เหมาะสมเพื่อเข้ากับสถานการณ์ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการโฟกัสที่เป้าหมายระยะสั้น เช่น การวางแผนเอาใจลูกค้าในช่วงซัมเมอร์ จะต้องทำสินค้าให้มีลักษณะอย่างไร วางขายที่ไหนบ้าง การสื่อสารจะไปในรูปแบบไหน ซึ่งวิธีการคิดนี้ถือว่าเป็น การมองลึกถึงรายละเอียดมากกว่าแบบกลยุทธ์ แต่ยังคงทำควบคู่ไปกับกลยุทธ์หลัก

Leave a Replay

About Me

ชอบที่จะแบ่งปันความรู้ ในเรื่องที่สนใจโดยเฉพาะ เรื่อง ลงทุน ธุรกิจ เทคโนโลยี หรือหลักแนวคิด mindset ที่สอดแทรกในเนื้อหา  และไม่พลาดที่จะอัพเดทรู้ใหม่ๆ ข่าวสาร และช่องทางการลงทุน อัพเดทให้ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ

Recent Posts

Sign up for our Newsletter