วิธีคำนวนดอกเบี้ยเงินฝาก ทบต้น compound interest พร้อมตัวอย่างการใช้สูตรใน Excel

วิธีคำนวนดอกเบี้ยเงินฝาก ทบต้น compound interest พร้อมตัวอย่างการใช้สูตรใน Excel  จากการที่อัตราดอกเบี้ยประเภทต่างๆ  นั้นคำนวณเป็นอัตราร้อยละต่อปี รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยในทางเศรษฐศาสตร์จะสะท้อนมูลค่าของเวลา (Time Value) และสะท้อนมูลค่าของเงินซึ่งสัมพันธ์โดยตรงกับอัตราเงินเฟ้อ หรือ สภาวะที่เงินมีมูลค่าถูกเมื่อเทียบกับสินค้าและบริการ รวมเข้าไปด้วย ทำให้การคิดคำนวณอัตราดอกเบี้ยทั้งเงินฝากและเงินกู้ จะสามารถทำได้หลายวิธีเพื่อสะท้อนปัจจัยเหล่านั้น โดยมีตัวอย่างการคำนวณอัตราดอกเบี้ยแบบต่างๆ ที่ใช้บ่อยในปัจจุบัน ดังนี้ ดอกเบี้ยทบต้นคืออะไร? ดอกเบี้ยทบต้น (หรือดอกเบี้ยทบต้น) คือดอกเบี้ยเงินกู้หรือเงินฝากที่คำนวณจากทั้งเงินต้นเริ่มต้นและดอกเบี้ยสะสมจากงวดก่อนหน้า คิดว่ามีต้นกำเนิดในอิตาลีในศตวรรษที่ 17 ดอกเบี้ยทบต้นถือได้ว่าเป็น “ดอกเบี้ยจากดอกเบี้ย” และจะทำให้ผลรวมเติบโตในอัตราที่เร็วกว่าดอกเบี้ยธรรมดาซึ่งคำนวณเฉพาะในเงินต้นเท่านั้น อัตราที่ดอกเบี้ยทบต้นนั้นขึ้นอยู่กับความถี่ของการทบต้น ดังนั้นยิ่งจำนวนงวดการทบต้นมากเท่าไหร่ ดอกเบี้ยทบต้นก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้น ผลกระทบจากดอกเบี้ยต่อดอกเบี้ยสามารถสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวกมากขึ้นตามจำนวนเงินต้นเริ่มต้น บางครั้งการทบต้นจึงถูกเรียกว่า “พลังของดอกเบี้ยทบต้น”  สูตรคำนวณ ตัวอย่างคำนวณ บนโปรแกรม  Excel ลงทุนด้วยเงิน 1,000 บาท โดยอัตราดอกเบี้ยคือ 6% ต่อปี ปีแรกนักลงทุนจะได้รับดอกเบี้ย เพิ่มมา 60 บาท และถ้านักลงทุนยังคงลงทุนต่อไปถึงปีที่ 5 จะได้รับดอกเบี้ยทบต้น เพิ่มจากปีแรก 338 […]

วิธีคำนวณดอกเบี้ยกู้บ้าน effective rate ในสูตร Excel

. ดอกเบี้ยเงินกู้นั้นสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่ (Fixed Rate) คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ทางผู้ให้กู้กำหนดไว้ตายตัวและจะไม่มีการปรับอีกตลอดอายุการทำสัญญาหรือช่วงเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ ส่วนใหญ่เป็นดอกเบี้ยกู้ซื้อรถยนต์ เช่น ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 5 ต่อปีมีระยะเวลาในการผ่อนชำระคืน 6 ปี นั่นคือภายใน 6 ปีนี้เราเสียภาษีในร้อยละ 5 ไปตลอด อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบลอยตัว (Floating Rate) จะมีดอกเบี้ยเงินกู้ที่เปลี่ยนแปลงไปตามการลงทุนของผู้ให้กู้ ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนหรือผลกำไรก็ตาม ทางผู้ให้กู้ก็จะประกาศออกมาเป็นระยะโดยใช้ค่าหรือตัวย่อต่างๆ เช่น MLR, MOR, MRR เป็นต้น โดยทั่วไป ธนาคารจะใช้ MRR (Minimum Retail Rate) คือ อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อที่อยู่อาศัย เป็นดอกเบี้ยที่ใช้กับคนทั่วๆ ไป ที่ทำงานประจำ ที่มีประวัติการชำระเงินดีแต่มีความเสี่ยงในการชำระเงินอยู่บ้างนั่นเอง . ดอกเบี้ยที่ต้องชำระงวดนั้น = (เงินต้น x อัตราดอกเบี้ย x […]

ดอกเบี้ยกู้บ้าน สำหรับวัยเพิ่งเริ่มทำงาน ธนาคารไหนดีสุด อัพเดท ดอกเบี้ยบ้าน-คอนโด โปรโมชั่น ส่วนลด ทุกธนาคาร ก่อนลงทุนกู้ เช็คก่อน

วัยรุ่น วัยเริ่มทำงานอย่างเรา ก่อนจะลงทุนกู้ซื้อบ้าน คอนโด จะต้องพิจารณาดอกเบี้ยจากธนาคารต่างๆ รวมทั้งเงื่อนไขแต่ละโปรโมชั่นอย่างถี่ถ้วน เช่นบางธนาคารอาจจะให้ดอกบี้ยที่ถูกมาก แต่ตามมาด้วยเงื่อนไขที่ต้องทำประกันด้วย ในบทความนี้จะขอรวมดอกเบี้ยจากธนาคารชั้นนำที่ออกโปรโมชั่นมาเพื่อเอาใจนักลงทุน รวมทั้งผู้ซื้อเพื่ออยู่อาศัยเอง ให้เลือกอย่างหลากหลายและเหมาะสมคัดมาโดยเฉพาะเอาใจวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานประจำกันค่ะ ธนาคาร อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย MRR* วงเงินกู้สูงสุด ระยะเวลากู้ (ปี) โปรโมชั่นเพิ่มเติม* ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 1.99% ปีแรก 6.15% 100% 40 สินเชื่อบ้าน Dream Homes ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 0.25% ปีแรก 6.05% 100% 30 สินเชื่อคอนโด ธนาคารกรุงไทย 0.75% ปีแรก 6.22% 100% 40 สินเชื่อบ้าน ธนาคารกรุงเทพ 3.00% 5.95% 100% 35 สินเชื่อบ้านสำหรับบุคคลทั่วไป ธนาคารออมสิน 2.00% 6.24% 10 ล้านบาท 40 สินเชื่อเคหะ […]

เทคนิคที่ต้องรู้ เมื่อวางแผนขอสินเชื่อ เพื่อการลงทุนซื้อ บ้าน คอนโด

สำหรับนักลงทุน หรือแม้แต่คนทั่วไปที่วางแผนซื้อบ้านคอนโดเพื่อการอยู่อาศัย และต้องการสินเชื่อจากธนาคารเพื่อเพิ่มโอกาสทางการเงิน จำเป็นต้องพิจารณาเงื่อนไข ของแต่ละธนาคารเพื่อเปรียบเทียบข้อได้เปรียบเสียเปรียบต่างๆของอัตราดอกเบี้ยในช่วงนั้น  การขอสินเชื่อจึงเป็นเรื่องปกติที่เราจำเป็นต้องบริหารภาระดอกเบี้ยและเงินต้นเพื่อจ่ายต่อเดือนให้ดี และเข้าใจอย่างละเอียดถี่ถ้วน วันนี้เราจึงขอนำเสนอ เทคนิค หลักการที่สำคัญ ในการพิจารณา วางแผนก่อนตัดสินใจเลือกธนาคาร 1.เปรียบเทียบวงเงินที่ธนาคารสามารถ ให้กู้ได้สูงที่สุด  แต่ละธนาคารจะให้วงเงินที่ต่างกัน โดยคิดจากมูลค่า ราคาขายของบ้าน คอนโด ที่ต้องการซื้อ บางธนาคารอาจจะให้วงเงินที่ 80% นั่นหมายถึง อีก 20%เราต้องหามาจ่ายเอง แต่ส่วนใหญ่ธนาคารจะมีการทำโปรโมชั่น เพื่อดึงดูดลูกค้าให้กู้กับธนาคารโดยให้วงเงิน เต็ม100 %หรือบางทีอาจจะให้ 110% รวมค่าตกแต่ง หรือใช้เอนกประสงค์  ถ้าใครต้องการคำนวนสินเชื่อคร่าวๆที่สามารถกู้ได้ สามารถเข้าเว็บของธนาคารนั้นๆ และใส่จำนวนค่างวด ระยะเวลาที่ขอกู้ ระบบจะคำนวณมาให้  2. เปรียบเทียบดอกเบี้ยที่ต่ำที่สุด ถ้ากู้ซื้อที่อยู่อาศัยที่มีมูลค่าสูงย่อมมีอัตราดอกเบี้ยที่สูง ดอกเบี้ยเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ต้อง ทำความเข้าใจ และเปรียบเทียบ ว่าดอกเบี้ย เจ้าไหน ดีที่สุด ในปีแรก 3 ปีแรก และหลังจาก 3 ปี อัตราดอกเบี้ยลอยตัว MRR เป็นเท่าไร […]

สูตรคำนวน ผลตอบแทน จากการลงทุน ปล่อยเช่าคอนโด วางแผนต้นทุนอย่างไรให้ได้กำไร

วันนี้เราจะมาพูดถึง สูตรคำนวน เพื่อวางแผนลงทุนปล่อยเช่าคอนโดให้ได้กำไร หรือ ผลตอบแทน (Yield) ที่คุ้มค่า ว่าทั้งปีเราได้รับผลตอบแทนเฉลี่ยที่เท่าไร โดยทั่วไปเราจะนำมาคิดเทียบกับอัตราเงินเฟ้อ และอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ว่าควรสูงกว่าเท่าไร ถ้าค่าที่ออกมาสุงมากก็ยิ่งดีหมายถึงได้รับผลตอบแทนที่สูง โดยทั่วไปอัตราตอบแทนควรอยู่ที่ 6%-8% วันนี้ขอเสนอวิธีการคำนวนผลตอบแทน แบบง่าย 3 รูปแบบ 1.ผลตอบแทนจากการให้เช่า วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดและไม่ซับซ้อน ทำให้ผู้ลงทุนสามารถ ประมาณการคร่าวๆถึงต้นทุนและรายได้จากค่าเช่า โดยไม่นำปัจจัยอื่นๆมาคิดรวม เช่น ในกรณีที่ค่าเช่าบางเดือน ถูกหักเนื่องจากเครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุด ค่าเช่าที่ได้รับไม่เต็มปีเพราะผุ้เช่า เช่าเพียงระยะสั้นๆ ปัจจัยที่ไม่ได้นำมารวมในข้างต้น อาจจะส่งผลให้อัตราที่คำนวนออกมาไม่แน่นอน ซึ่งสุตรนี้เหมาะกับคนที่มีเงินลงทุนอยู่แล้ว ไม่ได้กู้มาลงทุนคอนโด ตัวอย่าง : ลงทุนซื้อคอนโดมาในราคา 2,400,000 บาท ปล่อยเช่าเดือนละ 10,000 บาท  ถ้าผู้เช่าทำสัญญาเช่าเป็นระยะเวลา 1 ปี  เราจะได้ค่าเช่า 10,000 x 12 = 120,000 บาท เพราะฉะนั้น ผลตอบแทนจากค่าเช่า คือ (120,000 / […]

ลงทุนซื้อบ้าน คอนโด ต้องวางแผนค่าใช้จ่าย ณ วันโอน ค่าธรรมเนียมการโอน ภาษีโอนมีอะไรบ้าง อัพเดท ภาษี 2565

คิดลงทุนจะซื้อบ้าน คอนโดทั้งที ไม่เพียงแค่เตรียมเงินดาวน์ หรือ เงินกู้บ้าน เพียงส่วนเดียว จำเป็นต้องวางแผนเตรียมเงินสำหรับค่าใช้จ่ายอย่างอื่น จิปาถะ เช่นค่าตรวจบ้านโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆ ณ วัน โอน ดยส่วนนี้จะขึ้นอยู่ว่าผุ้ขายและผุ้ซื้อตกลงกันอย่างไร ว่าใครรับผิดชอบกี่ %ส่วนใหญ่จะคิด 50-50 ค่าโอน หรือ ค่าโอนคนละครึ่ง 5 ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมในการโอน บ้าน คอนโด ทาวน์โฮม 1.ค่าธรรมเนียมการโอน  โดยทั่วไป คิด 2% ของราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือราคาที่ขาย ผู้ขายและผู้ซื้อจะตกลงกันว่าจะแบ่งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอย่างไร เช่น แบ่งคนละครึ่ง หรือผู้ขายรับผิดชอบทั้งหมด  ณ ปัจจุบัน ที่รัฐบาลต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจ จะออกนโยบาย ค่าโอนคิดเพียง 0.01% สำหรับบ้าน คอนโดมูลค่าไม่เกิน 3 ล้านบาท ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะ  2.ค่าจดจำนอง คิดเป็น 1% ของมูลค่าที่จำนองหรือยอดเงินกู้ทั้งหมด สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท วึ่งเป็นค่าใช้จ่ายของผู้กู้กับธนาคาร ถ้าวื้อบ้านด้วยเงินสด […]

วางแผนลงทุนคอนโดให้เช่าอย่างไร ได้ผลตอบแทนคุ้มค่าแน่นอน

การลงทุนคอนโดให้เช่า นับว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ผู้ที่ลงทุน หรือเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ได้ผลตอบแทน( Yield ) ระยะยาว ที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับการฝากธนาคาร การลงทุนในคอนโด ได้รับความนิยมเช่นเดียวกับการลงทุนในหุ้น ทองคำ นับว่าเป็นอสังหาชนิดหนึ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจ เนื่องจากแนวโน้มประชากร เข้ามาอาศัยในเมือง แหล่งทำงานเป็นจำนวนมาก ทำให้ความต้องการเช่าที่มีเพิ่มมากขึ้นทุกๆปี และคอนโดที่ผุดขึ้นในหลายๆส่วนของพื้นที่เช่นเดียวกัน  วันนี้เราจะมาพูดถึงข้อดี ข้อควรระวัง และสิ่งที่ต้องพิจารณาก่อนลงทุนคอนโดให้เช่า กันนะคะ ว่า เราควรพิจารณาในด้านใดบ้าง ข้อดี ของการลงทุนคอนโดให้เช่า 1.ผลตอบแทนที่สูงกว่าฝากธนาคาร  แน่นอนว่าดอกเบี้ยต่อปีจากธนาคารที่ค่อนข้างต่ำ ทำให้เราแทบไม่อยากจะเอาเงินกองไว้ในนั้นสักเท่าไร การลงทุนคอนโดจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่นักลงทุนมองว่าได้รับรายได้ค่าเช่าต่อเดือนที่สูง ผลตอบแทนทีน่าพอใจ และสามารถสร้างได้รายได้ระยะยาว 2.สร้างรายได้เพิ่ม การลงทุนคอนโด เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เพิ่มรายได้ในกระเป๋า นอกจาการทำงานประจำ หรือทำธุรกิจ ถ้าจะปล่อยเช่าก็ได้รายได้ระยะยาว หรือ สามารถเก็บไว้ขายในอนาคต โดยที่มูลค่ายังคงเพิ่มขึ้น 3.สามารถใช้เครดิต ในการขอสินเชื่อ เพื่อเพิ่มโอกาสการลงทุน  ถ้าทำงานประจำ ทำธุรกิจ มีรายได้ประจำ ก็ยิ่งมีเครดิต แสดงต่อธนาคารเพื่อขอสินเชื่อกู้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการลงทุน ได้ห้องที่ถูกใจ หรือ ใช้เพื่อการตกแต่งห้องเพิ่ม 4.สามารถลดหย่อนภาษีได้ ดอกเบี้ยกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้อีกทาง […]

Blockchain และ Smart Contract ข้อได้เปรียบที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตจริง ลงทุน ซื้อขายอสังหา บ้าน คอนโด ที่ดิน จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

วันนี้เราจะมาพูดถึงความเป็นไปได้ของเทคโนโลยี บล็อกเชน blockchain ที่หลายที่บนโลกได้นำมาใช้จริงในการซื้อขายแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้าน คอนโด ที่ดิน ซึ่งเป็นการซื้อขายที่มีความซับซ้อนมาก และต้องอาศัยคนที่เป็นตัวกลางในการดำเนินงานหลายฝ่าย ทำให้ blockchainจึงอาจจะกลายเป็นทางเลือกหลักให้กับวงการอสังหาในยุคอนาคต  ซึ่งบทความนี้จะขอนำเสนอถึงหลักการคร่าวๆที่เป็นได้ได้ รวามถึงเป็นไปแล้ว ในชีวิตจริง และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยในการซื้อขายแลกเปลี่ยน มีความสะดวกมากขึ้น เพราะเนื่องจากปัจจุบัน เราทราบดีอยู่แล้วว่า ถ้าคิดจะซื้อบ้าน คอนโด สักที่ เราต้องคิดอยู่นานพอสมควร เพราะ วิธีการที่ซับซ้อน ราคาที่สูง ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงคนที่เข้ามามีบทบาท ก็มีมีหลายส่วนที่จะต้องคุยกับผู้ซื้อ ขอเอกสาร เช็คแล้วเช็คอีกจนกระทั่งแน่ใจว่าทุกอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยทั่วไป สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเช่น  1.ประเทศ รัฐ ภูมิภาค สถานที่ที่จะทำการซื้อขาย เนื่องจากแต่ละที่มีกฏระเบียบที่แตกต่างกันในการซื้อขายอสังหา 2.ประเภทของอสังหา บ้านหรือคอนโดแต่ละประเภทก็ย่อมมีหลักเกณฑ์การซื้อขาย รวมถึงภาระทางภาษีที่แตกต่างกัน ซึ่งหลักการการทำงานของเทคโนโลยีบล็อกเชน ช่วยให้การทำงานง่ายมากยิ่งขึ้น โดยบล็อกเชนจะเก็บและสร้างโค้ดcode ที่เฉพาะขึ้นมาในแต่ละรัฐ ประเทศ ที่มีความแตกต่างด้านกฏระเบียบเฉพาะ และจะมีตัวที่มาช่วยรวมรวม ข้อกำหนดต่างๆ รวมถึงข้อมูลการซื้อขายไว้ในสัญญาที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะ ที่ดูแล้วอาจจะคล้ายกับใบเสนอราคา ที่เราจะขอให้ผู้ขายออกให้ก่อนเพื่อดูรายละเอียดราคา ณ วันนั้น […]