Product Mix Pricing กลยุทธ์ หลักการตั้งราคาสินค้า Price Strategy เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน สำหรับนักธุรกิจมือใหม่

กลยุทธ์การตั้งราคาสินค้า เป็นส่วนหนึ่งของ ทฤษฎีในส่วนของการตลาด ซึ่งก่อนตั้งราคาเราจะต้องมองถึงผลิตภัณฑ์ของสินค้าหรือบริการ ให้มีความเหมาะสมกับราคา รวมถึงตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ว่าเราจะต้องการกำไรหรือ เพื่อแข่งขันกับคู่แข่งในตลาด  ซึ่งหลักการมีดังนี้ Product Line Pricing  เป็นการตั้งราคาตามคุณภาพของสินค้า ถ้าสินค้ามีคุณภาพต่ำก็จะมีราคาถูกกกว่าสินค้าที่มีคุณภาพสูงใน line การผลิตเดียวกัน เช่น ราคา iPhone ที่การตั้งราคาจะพิจารณาจากหลายส่วนโดยเฉพาะฟังก์ชั่นการใช้งาน ราคาที่ถูกที่สุดจะได้รับหน่วยความจำที่ค่อนข้างต่ำ คุณภาพบางประการที่ด้อยกว่ารุ่นท็อป เช่น ความคมชัดของกล้อง ความกว้างของหน้าจอ เป็นต้น Optional – Feature pricing  ราคาเสนอขายที่มาพร้อมกับ สินค้าตัวเสริม โดยติดมากับสินค้าหรือบริการหลัก เช่น รถยนต์ที่มาพร้อมกับข้อเสนอที่แตกต่างด้านราคาและสมรรถภาพ โดยรถยนต์รุ่นท็อปในแต่ละแบรนด์ย่อย จะให้ option เสริมมาเต็ม และ แตกต่างจากตัวที่ถูกสุดในรุ่นค่อนข้างมาก ทำให้ผู้ซื้อมองว่าตัวท็อปค่อนข้างจะดูคุ้มค่าในเรื่องคุณภาพและดูดีในเรื่องการออกแบบมาก และมีแนวโน้มที่จะไม่อยากได้ตัวถูกสักเท่าไร Captive-Product Pricing บางสินค้าที่ออกแบบให้มีลักษณะเฉพาะแบรนด์ และทำตัวสินค้าหลัก และ ชิ้นส่วนประกอบเสริม ให้แยกจากกัน เพื่อให้ผู้ใช้ยังซื้อใช้เปลี่ยนอยู่เรื่อยๆ เช่น น้ำหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ที่มาพร้อมกับเครื่องปริ้นเตอร์มีลักษณะเฉพาะ ต้องซื้อเติมอยู่เรื่อยๆ อีกตัวอย่างคือ เครื่องโกนหนวด […]