เพิ่งเริ่มทำแบรนด์ ลงทุน ทำธุรกิจ ต้องวางแผนการตลาดให้เป็น แจกหลักการ เริ่มต้นคิด วางแผนการตลาดแบบเข้าใจง่าย ใช้ได้จริง

ก่อนจะเริ่มวางแผนทำการตลาด ต้องเข้าใจหลักการทั่วไป ของการตลาดก่อน เช่น เราจะขายอะไร ขายใคร ขายยังไง ส่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่ตอบคำถามตัวเอง 3-4 คำถามแล้วจะพอ การทำการตลาดให้มีประสิทธิภาพ ด้องเริ่มต้นที่จะ ตอบคำถามให้ได้หลายมุมมอง วางแผนทั้ง กลยุทธ์ (strategy) และ ชั้นเชิง (tactics) ในบทความหน้าจะพูดถึงว่า 2 อย่างนี้แตกกต่างกันอย่างไร เพราะบางทีเราก็สามารถสับสนได้เช่นกัน  วันนี้จะพูดถึง หลักการโดยรวม ว่าการวางแผนการตลาดต้องเข้าใจหลักการเหล่านี้ก่อน 1.สถานการณ์โดยรวม Situation Analysis สถานการณ์โดยรวมของตลาด จะพูดถึงในหลายๆแง่ที่เป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลกับธุรกิจทั้งในปัจจุบัน และอนาคต 1. Macroeconomics โดยเราต้องมองให้ออกว่าในภาพใหญ่ เป็นอย่างไร เช่น แนวโน้มประชากร แนวโน้ม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมืองที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 2.Industry อุตสาหกรรมที่เรากำลังจะทำมีลักษณะเป็นอย่างไร คู่แข่งเยอะไหม ผู้ซื้อมีอำนาจต่อรองมากน้อยเท่าไร มีสินค้าทดแทนไหม ถ้าผู้ค้ารายใหม่เข้ามามีความสามารถแข่งขันเพียงพอหรือไม่ โดยทั่วไป จะใช้ Five Force Analysis มาช่วยในการวิเคราะห์สภาพของอุตสาหกรรม Five […]