เปรียบเทียบการคิดต้นทุนการขาย FIFO LIFO Weight-Average สำหรับผู้ลงทุนทำธุรกิจมือใหม่ พร้อมแจกตัวอย่าง

วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจการคิดต้นทุนขายแบบต่างๆกันนะคะ โดยเปรียบเทียบหลักการที่ใช้อยู่ ณ ปัจจุบัน ได้แก่FIFO LIFO และ Weight-Average พร้อมทั้งตัวอย่างที่ทำให้เข้าใจมากขึ้นถึงวิธีการคิด และความแตกต่างที่สามารถนำไปใช้ให้เหมาะสมได้อีกด้วยค่ะ 1.การคิดต้นทุน แบบ FIFO 1 2 3 4 5 6 7 รายการ จำนวน ต้นทุน มูลค่าที่ซื้อเพิ่ม ต้นทุนขาย มูลค่าที่ขายได้ มูลค่า สินค้าคงเหลือ จำนวน Dec. 31 สินค้าคงเหลือ 160 20 3,200.00 160.00 Jan. 2 ซื้อเพิ่ม 100 22 2,200.00 5,400.00 260.00 Jan. 6 ขาย 180 40 3,640.00 7,200.00 1,760.00 80.00 Jan. 9 […]