ทฤษฎีทางการเงิน Pecking Order Theory และ Trade-Off Theory คืออะไร

Pecking Order Theory Pecking order Theory คือ ทฤษฎีการจัดหาเงินทุนตามลำดับชั้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงสร้างทางการเงินของบริษัท เป็นทฤษฏีที่กล่าวโดย Stewart Myers and Nicolas Majluf ในปี 1984 ซึ่งจะขออธิบายถึงการพิจารณาหลักการ ว่าควรใช้แหล่งเงินทุนจากทางใดก่อนเป็นลำดับ และข้อได้เปรียบรวมถึงผลกระทบแต่ละวิธีเป้นอย่างไร วันนี้จะมาอธิบายหลักการคร่าวๆให้เข้าใจกันค่ะ ถ้าบริษัทไปได้ดีในตลาด บางทีรายรับก็เพิ่มขึ้น บางทีความสามารถในการทำกำไรก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน บริษัทสนุกอย่างไรกับการทำโปรเจกต์ทางเลือกหนึ่งคือใช้ลำดับจิกทฤษฏี แต่เดี๋ยวก่อน คืออะไรกันแน่ทฤษฎีลำดับจิกดีมาก thisเพียงแค่ระบุลำดับที่การเงินควรเป็นอันดับหนึ่งสำหรับกำไรสะสมอันดับสองเชิงลึกการจัดหาเงินทุนครั้งที่ 3 การจัดหาเงินทุน ลำดับแรก Retained Earning หรือ กำไรสะสม ถ้าบริษัทเลือกใช้เงินทุนจากกำไรที่เก็บสะสมมาเป็นตัวเลือกแรกอาจส่งสัญญาณไปยังตลาดและนักลงทุนว่าบริษัทมีความแข็งแกร่งนั้น สามารถพึ่งพาเงินทุนของตัวเอง สิ่งนี้ยังนำมาซึ่งมูลค่าตามราคาหุ้นของบริษัทที่ดีขึ้น ลำดับที่ 2 Debt Financing แหล่งเงินทุนจากหนี้สิน บริษัทกำลังมีการบริหารการเงินไปในทิศทางที่ดี อาจเป็นสัญญาณบอกกับตลาด หรือนักลงทุนว่า บริษัทมีความมั่นใจในการบรรลุภาระผูกพันในการกู้ยืมที่ยังคงต้องจ่ายดอกเบี้ยที่จ่ายไปเป็นดอกเบี้ยเป็นภาษีหักได้ ส่วนโครงสร้างการถือหุ้นทั้งหมดยังคงเหมือนเดิม ลำดับสุดท้าย คือ equity financing  คือการที่ธุรกิจยอมแลกหุ้นให้นักลงทุนเข้ามาถือหุ้นและเป็นเจ้าของธุรกิจบางส่วน ส่วนใหญ่ถ้าธุรกิจเริ่มใหม่ เช่นstart-up […]